กรีฑามีกี่ประเภทอะไรบ้าง

กรีฑา มีกี่ประเภท

กรีฑา มีกี่ประเภท ตามประวัติของกรีฑาเป็นที่เชื่อกันว่าชาวกรีกสมัยโบราณเป็นผู้ริเริ่มต้นการประลองกีฬาและกรีฑาเกิดขึ้นเมื่อโดยประมาณ 776 ปีก่อนคริสตกาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะตระเตรียมราษฎรของกรีกให้มีสุขภาพบริบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะรับใช้ประเทศชาติได้อย่างเต็มที่ อีกปัจจัยผลหนึ่งคือชาวกรีกในสมัยโบราณนับถือเทพเจ้าอยู่หลายองค์ และเชื่อว่ามีเทพเจ้าสถิตอยู่บนเขาโอลิมปัสเทพ เจ้าทั้งหลากหลายเป็นผู้บันดาลความสุขสำราญหรือความทุกข์ให้แก่ผู้นับจับเสมือนเป็นผู้ชี้ชะตาของ ชาวกรีก ดังนั้นชาวกรีกก็เลยบากบั่นที่จะประพฤติตนให้เป็นที่ขอความปรานีปราน ทำความรู้ความเข้าใจและใกล้ชิดกับเทพเจ้า เป็นต้นสายปลายเหตุให้มีพิธีบวงสรวงหรือทำพิธีกรรม ต่าง ๆ เมื่อเสร็จการบวงสรวงตามพิธีทางศาสนาแล้วจะต้องเกิดการเล่นกีฬาถวาย ณ ลานเชิงเขาโอลิมปัสแค้วนอีลิสเพื่อเป็นการเฉลิมฉทดลองพระเกียรติของเทพเจ้า การเล่นกีฬาที่บันทึกเป็นที่มาที่ไปศาสตร์สืบต่อกันมา...