เกาะ งูคลั่ง

เกาะงู

เกาะงู ที่มาที่ไปศาสตร์และตำยาวนาน เกาะนี้ได้รับการตั้งชื่อโดยชาวกรีกLeuke ( กรีก : Λευκὴ , "White Island") และมีชื่อเสียงกันในชื่อของชาวโรมันว่าAlbaคงอาจจะเป็นเพราะว่าการก่อตัวของหินอ่อนสีสว่างซึ่งสามารถประสบได้บนเกาะ ตามDionysius Periegetesเรียกว่า Leuke เพราะว่างูมีสีขาว ตามที่Arrianเรียกว่า Leuke เนื่องมาจากสีของมันเขาพูดถึงเกาะนี้ยังเรียกมีอีกหนึ่งอย่างว่าเกาะอคิลลิส เกาะงู (...