factory

โรงงานผลิตอาหาร

โรงงานผลิตอาหาร ผู้ประกอบการโรงงานอาหารมีกฎ ระเบียบ แล้วก็มาตรฐานหลายอย่างที่จำต้องเรียนและทำความเข้าใจ เพื่อแต่งตั้งผลิตผลคุณภาพส่งออกไปถึงมือผู้ใช้ ซึ่งตามกฎหมายแล้วผู้ใช้นั้นได้รับความคุ้มครองขั้นต้นโดยลูกค้าจะต้องได้รับประทานอาหารที่สะอาด ไม่เป็นอันตราย ไม่มีสิ่งแปลกปลอม หรือไม่มีพิษที่มีอันตราย ภายใต้อำนาจบังคับมาตรฐาน GMP ซึ่งเป็นเครื่องการันตีว่าอาหารของโรงงานนั้นมีคุณภาพ ไม่เป็นอันตราย และเหมาะสำหรับการจำหน่ายไปสู่คนซื้อ สำหรับโรงงานผลิตของกิน สิ่งสำคัญที่ควรจะทราบเป็นการผลิตของกินที่ได้ประสิทธิภาพ ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน GMP ซึ่งบทความของเราวันนี้แอดไม่นได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ GMP...